Privacybeleid

Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens Oktoich bewaart en hoe uw privacy geregeld is.

Wie zijn we?

Kamerkoor Oktoich is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het secretariaat is ondergebracht bij een van de bestuursleden. Het bestuur neemt alle maatregelen die binnen haar mogelijkheden liggen en redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden om uw gegevens te beschermen volgens de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AGV).

Neem voor vragen over uw gegevens in het kader van de AVG contact op met Oktoich via het algemene e-mailadres: oktoich@gmail.com

De privacyverklaring van Oktoich vindt u hier: https://oktoich.nl/privacybeleid/

Het adres van onze website is: https://oktoich.nl

Welke gegevens bewaren we?

Over welke persoonsgegevens beschikt Oktoich? Kamerkoor Oktoich beschikt over het recht om persoonsgegevens te verwerken op basis van twee grondslagen:

  1. we verwerken persoonsgegevens met toestemming van de betrokken persoon
  2. voor de uitvoering van een overeenkomst

Hoe komt Oktoich aan persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren in ons bestand terecht komen:

  • U meldt zich aan voor onze digitale Nieuwsbrief
  • U meldt zich per email of per telefoon aan als koorlid of begunstiger
  • U neemt contact met ons op voor een product of dienst, zoals het bezoeken van een optreden
  • U werkt met ons samen in een activiteit

Voor de Nieuwsbrief verzamelen we alleen voornaam, achternaam en emailadres. Deze gegevens verzamelen we om de Nieuwsbrief te kunnen sturen aan de betreffende persoon. Voor koorleden bewaren we alleen de NAW gegevens. Voor een product of een dienst (bv het bezoeken van een optreden) bewaren we alleen uw voornaam, achternaam en emailadres. Als u met ons samenwerkt, bewaren we uw NAW gegevens.

Hoe bewaren we de persoonsgegevens en hoe is de privacy geregeld?

Het bestuur draagt zorg voor een beveiligd adresbestand. De toegang en verwerking van deze gegevens voldoen aan de regels van de AVG.
Voor onze digitale nieuwsbrief ‘Oktoich-Nieuws’ maken we gebruik van het programma Mailchimp. De privacyverklaring van Mailchimp vindt u hier. Deze persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de vier bestuursleden van Oktoich.
Oktoich neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bent u het niet eens met hoe wij met uw privacy omgaan, stuurt u dan svp een email naar oktoich@gmail.com. Wij reageren binnen 4 weken. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met wie en waarom delen we persoonsgegevens?

Oktoich deelt geen persoonsgegevens met andere partijen. Reacties van bezoekers worden niet gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Cookies

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Of analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (‘embedded’) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoelang bewaren we gegevens?

De bestuursleden kunnen de in het beveiligde bestand opgeslagen gegevens, die door u zijn doorgegeven, bekijken en bewerken. De gegevens worden bewaard voor zolang als het nodig is voor onze activiteiten.

Welke rechten hebt u over uw gegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U hebt het recht om een kopie te krijgen van alle informatie die we van u hebben. Laat u ons alstublieft weten of we verouderde informatie moeten wijzigen of dat we uw gegevens moeten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u zelf (of een ander, door u genoemde persoon of organisatie) te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzien / correctie / verwijdering en/of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan een verzoek aan het bestuur van Oktoich via oktoich@gmail.com

Afmelden voor de digitale nieuwsbrief kunt u zelf doen via de link onderaan elke nieuwsbrief. Lukt dat niet, neem contact met ons op.

Tenslotte

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die via links vanuit de website van Oktoich kunnen worden bezocht.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijzigingen zijn aangebracht op 27 september 2022.