De Dirigente

Aliona Ovsiannikova richtte het koor in 1996 op om zo veel mogelijk mensen te laten delen in de schoonheid van de Slavische Orthodoxe kerkmuziek. Aliona is geboren in Moskou en getogen in Amsterdam. De Russische cultuur was een belangrijk onderdeel van haar opvoeding. De Russische muziek, de poëzie en de religieuze feesten en gebruiken in huis vormden een warme voedings-bodem voor haar latere interesse in de Orthodoxe kerkmuziek. Bovendien richtten haar ouders in de jaren ‘70 de eerste Orthodoxe kerk op in Amsterdam, waar Aliona ging meezingen in het koor. Na de middelbare school studeerde zij enkele jaren Slavische Talen aan de Universiteit van Amsterdam.

Maar haar grote droom was om haar geboorteland van dichtbij te leren kennen. Deze wens ging in vervulling toen bekend werd dat ook buitenlandse studenten aangenomen konden worden bij de afdeling kerkmuziek aan de Theologische Academie in Leningrad. Van 1983 tot 1986, in een duistere tijd van voor de “perestrojka”, studeerde zij koordirectie in Leningrad (nu: Sint-Petersburg).
Daar kwam ze in aanraking met de meest inspirerende en getalenteerde docenten, die het lef hadden hun wereldse carrière op het spel te zetten door religieuze muziek te doceren.
Deze periode werd gekarakteriseerd door hoop op verandering in de stagnatie die de kerkmuziek onder het Sovjetbewind in zijn greep hield. Geestelijke muziek werd in deze tijd herontdekt en voorzichtig weer op de podia gebracht.

Na de afronding van haar studie trouwde Aliona met Sergei Ovsiannikov en kreeg ze de mogelijkheid om als dirigente te werken in een kerk nabij Leningrad. In 1988 vertrok zij met haar man naar Londen waar hij een aanstelling kreeg en zij praktijk kon lopen bij priester Michail Fortunato, de toenmalige dirigent van de Russisch-Orthodoxe kathedraal aldaar. In 1990 verhuisden zij naar Amsterdam waar haar man rector werd van de Parochie van de Heilige Nicolaas van Myra in Amsterdam en zij het kerkkoor ging leiden. In 1996 richtte zij het kamerkoor Oktoich op met de bedoeling om de rijkdom en veelzijdigheid van de Russische geestelijke muziek onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen.