Tussen Oost en West

Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de parochie Heilige Nikolaas van Myra wordt een feestelijke concert georganiseerd. In samenwerking met het kerkkoor van de parochie voeren we een programma uit met de titel Tussen Oost en West. Het kerkkoor zal traditionele orthodoxe gezangen uit de Oosterse traditie ten gehore brengen die de ontwikkelingen in de Russische kerkmuziek belichten. Oktoich zingt koorwerken van moderne componisten, die tot de Westerse traditie van orthodoxe koorzang behoren. Tesamen vormen de gezangen uit Oost en West een heel gevarieerd programma dat de veelzijdigheid, openheid en het multinationale aspect van de parochie weerspiegelt.


Het programma

Oosterse tradities

Het kerkkoor zingt gezangen uit haar vaste liturgische repertoire. Onder meer zingen zij gezangen van componisten, die uit Rusland vluchtten na de revolutie van 1917. Parijs werd toen een belangrijk cultureel centrum waar duizenden Russische emigranten een nieuw thuis vonden. Er werden door hen nieuwe parochies gesticht. Bekende emigranten-componisten schreven kerkmuziek, vaak in de stijl van de Moskouse school, geïnspireerd door hun leraren uit het thuisland. Enkele namen zijn: Nikolaj Kedrov senior en junior, Aleksandr Glazoenov, Nikolaj Tsjerepnin. Dankzij hun wilskracht om het eigen muzikale erfgoed te bewaren en te bouwen aan een nieuwe toekomst, konden de liturgische werken van deze componisten jaren later weer een weg terug vinden naar Rusland, waar tijdens de periode van de Sovjet Unie al het religieuze verboden was geweest. Zoals de Amsterdamse parochie haar inspiratie vindt in het erfgoed van metropoliet Anthony Bloom, zo ook heeft het kerkkoor haar repertoire en stijl voornamelijk te danken aan de dirigent van de Londense Orthodoxe kathedraal, vader Michael Fortunato. Hij werkte zijn leven lang aan het integreren, vertalen en bewerken van oorspronkelijke kerkmelodieën voor Westerse tweetalige parochies.

Westerse tradities

Oktoich zal koorwerken uitvoeren van moderne componisten uit Engeland en de Baltische landen die allen in meerdere of mindere mate hun inspiratie vinden in de orthodoxe spirituele en muzikale traditie. Centraal staat het gezang Oh, Holy Saint Nicholas (Ode III uit Triodion) van de Estse componist Arvo Pärt. We zingen het als een ode aan de beschermheilige van de Amsterdamse parochie, die sinds 1974 deel uitmaakt van één van de vijf Nikolaaskerken van Amsterdam. Pärt schreef het stuk in 2001 voor de opening van de nieuw herbouwde Grieks-Orthodoxe Nikolaaskerk op Ground Zero in New York. Een ander belangrijk werk uit het programma is het ontroerende Song for Athene van de Engelsman John Tavener. Hij was geraakt door de begrafenis van een bekende Engelse actrice, Athene Hariades, die hij ooit Shakespeare had horen voordragen. Hij schreef het werk ter nagedachtenis aan haar. Hij verwerkte er zowel passages uit Shakespeares werk als elementen uit de orthodoxe begrafenisdienst in. Later werd het stuk uitgevoerd tijdens de begrafenisdienst van prinses Diana en werd het internationaal bekend. Het is fijn om dit mooie gezang te kunnen opdragen aan de oprichters van de Amsterdamse parochie en aan allen die hebben bijgedragen aan het leven van deze parochie die niet meer onder ons zijn. Oktoich zingt verder werken van o.a. de Estse componisten Cyrillus Kreek en Pärt Uusberg, de Letse componisten Pēteris Vasks en Georgs Pelēcis. Ook willen we graag de Engelse componist Ivan Moody eren (hij is enkele maanden geleden overleden) met het werk Angel vopijashe dat hij speciaal voor ons koor schreef.

Met dit programma hopen wij de rijkdom en grote verscheidenheid aan stijlen en invloeden in de orthodoxe muziek te kunnen illustreren.


Concertdatum en Locatie

Zondag 3 november 2024 – Orthodoxe kerk, Amsterdam

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Heilige Nikolaas van Myra kerk (Orthodoxe kerk), Lijnbaansgracht 47, 1015 GR Amsterdam
Toegang: € 15
Reserveren: graag reserveren via oktoich@gmail.com

Nieuwsbrief

Geen concert of nieuwtje meer missen? Regelmatig sturen we een digitale nieuwsbrief Oktoich-Nieuws rond. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan hieronder aan.