K A M E R K O O R    O K T O I C H
Foto Kathedraal Maria Boodschap, Moskou Volg ons op Facebook

Volg ons op YouTube

Contact
Voor het aanvragen van een concert kunt u contact opnemen met de dirigent:

       (06) 15 16 63 45
       E-mail

dit geldt eveneens voor zangers die willen auditeren voor het koor.

Oktoich is ondergebracht in een gelijknamige Stichting.

       Vierwindenstraat 19, 1013 LA AMSTERDAM
       (06) 15 16 63 45
       E-mail

 

IBAN: NL16 INGB 0008 3639 45 t.n.v. Stichting Oktoich, Amsterdam  -  Handelsregister nr 34127995 Amsterdam