K A M E R K O O R    O K T O I C H

Drie koren samen op de foto na afloop van het concert, Tbilisi